PROGRAM
2. Zastupitelstva města ,
konající se dne 9.11.2022
od 17:00 hodin v v zasedací místnosti v čp.272

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 2. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
17:00
2.Složení slibu nového zastupitele p. Petříka
Předkládá: Tajemník
17:01
3. Schválení návrhu programu 2. zasedání ZM
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:02
4. Návrh na složení návrhové komise
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:03
5. Určení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:04
6.Připomínky k zápisu z 25. a z 1. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
17:05
7.Kontrola plnění úkolů z 25. a z 1. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Tajemník
17:06
8. Prodej pozemku - záměr (A. V., L. C.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:11
9. Prodej pozemku - záměr (M. K.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:16
10. Prodej pozemku - záměr (H. S.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:21
11. Prodej pozemku - záměr (S. R., S. D.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:26
12. Prodej pozemku - záměr (K. J. a L., T. R.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:31
13. Revokace (zrušení) usnesení a prodej pozemku - záměr (M. B.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:36
14. Revokace (zrušení) usnesení a prodej pozemku (Z. K.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:41
15. Prodej pozemku (O. a D. M.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:46
16. Prodej pozemku (M. K., V. a A. V., R. M., V. N.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:51
17. Prodej pozemku (J. K., Ing. O. K.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:56
18.Diskuse občanů
Předkládá: Starosta
18:01
19. Prodej pozemku (Povodí Ohře, s.p.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:16
20. Prodej pozemku (Ž. P., K. R.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:21
21. Prodej pozemku (V. S.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:26
22. Směna pozemků - záměr (Město Č. K. x T. M.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:31
23. Majetkoprávní vypořádání - dar (Ústecký kraj)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:36
24. Bezúplatné nabytí pozemku (ÚZSVM)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:41
25. Zápis o jednání kontrolního výboru
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
Přizváni:
18:46
26. Zápis o jednání finančního výboru
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
Přizváni:
18:51
27. Finanční dar Římskokatolické farnosti - děkanství Česká Kamenice
Předkládá: Ing. Anna Volfová
Přizváni:
18:56
28. Schválení investičního záměru "Bytový dům Pivovarská č.p. 8" - pořízení sociálního bytu
Předkládá: Mgr. Jan Papajanovský
Přizváni:
19:01
29. Žádost o změnu - dotace z rozpočtu města v oblasti rekonstrukce fasád - S. a R. Z.
Předkládá: Mgr. Jan Papajanovský
Přizváni:
19:06
30. Návrh členství města v SEMMO
Předkládá: Mgr. Jan Papajanovský
Přizváni:
19:11
31. Sloučení (včlenění) OS Městská knihovna do OS KaCR
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:16
32. Informace o schválených rozpočtových opatřeních č. 5 a č. 6
Předkládá: Ing. Jitka Volfová
Přizváni:
19:21
33. Volba předsedkyně/předsedy finančního výboru
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
Přizváni:
19:31
34. Volba členů finančního výboru
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
Přizváni:
19:36
35. OZV o MP za OSOH (odpady)
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:41
36. Plán zasedání ZM na rok 2023
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:46
37. Plán schůzí RM na rok 2023
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:51
38.Organizační záležitosti a různé
Předkládá: Tajemník
19:56
39.Diskuse
Předkládá: Starosta
20:01
40. Projednání připomínek a námětů vznesených na 2. zasedání ZM
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
20:16
41.Závěr
Předkládá: Starosta
20:21
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Za správnost: Ing. Vítězslav Vlček, MSc., tajemník MěÚ