Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Zápis o jednání kontrolního výboru

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

zápis o jednání kontrolního výboru ze dne 5. 9. 2022.
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Bc. Lenka Švehlíková
vedoucí odboru vedení úřadu
Předkladatel:Lenka Švehlíková
Zpracovatel:Bc. Lenka Švehlíková, ODBOR VEDENÍ ÚŘADU
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Odbor vedení úřadu předkládá ZM zápis kontrolního výboru z 5. 9. 2022.

Materiál obsahuje:Příloha - Zápis KV 5. 9. 2022 (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: