Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Sloučení (včlenění) OS Městská knihovna do OS KaCR

I. Zastupitelstvo města schválilo

v souvislosti se sloučením (včleněním) organizační složky Městská knihovna Česká Kamenice do organizační složky Kultura a cestovní ruch (KaCR) města Česká Kamenice:

1. zrušení organizační složky Městská knihovna Česká Kamenice k 31. 12. 2022

2. dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizační složky Kultura a cestovní ruch města Česká Kamenice k 1. 1. 2023 - příloha č. 3.
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Předkladatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc., VEDENÍ MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Do zastupitelstva města je předkládán materiál o sloučení (včlenění) organizační složky Městská knihovna Č.K. do organizační složky KaCR k 1.1. 2023. Personální otázky jsou právě řešeny. Je třeba zrušit OS MK a rozšířit činnosti ve Zřizovací listině KaCR.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: