Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Plán schůzí RM na rok 2023

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí

plán schůzí Rady města Česká Kamenice na rok 2023.
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Předkladatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc., VEDENÍ MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města je na vědomí předkládán Plán schůzí RM Česká Kamenice na rok 2023, který navazuje na plán zasedání ZM na rok 2023. Radou města byl schválen dne 24.10. t.r.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: