Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Návrh na složení návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schválilo

návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Předkladatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc., VEDENÍ MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:01
Text důvodové zprávy:

K řádnému průběhu 2. zasedání ZM je třeba schválit návrhovou komisi.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: