Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

OZV o MP za OSOH (odpady)

I. Zastupitelstvo města schválilo

předložené znění obecně závazné vyhlášky města Česká Kamenice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - příloha č. 4.
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Předkladatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc., VEDENÍ MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města je předkládána nová OZV o místním poplatku za odpady. Pro rok 2023 je navrhován poplatek ve výši 700,-Kč (v roce 2022 činil 590,-Kč). Rada města vyhlášku doporučuje schválit.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: