Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Návrh členství města v SEMMO

I. Zastupitelstvo města schválilo

návrh na vstup města do Sdružení energetických manažerů měst a obcí
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Kettner Tomáš
Energetický a klimatický koordinátor
Předkladatel:Mgr. Jan Papajanovský
Zpracovatel:Tomáš Kettner, ODBOR VEDENÍ ÚŘADU
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Součinnost a odborné poradenství v realizaci energeticky úsporných opatření, využití obnovitelných zdrojů, či související řešení v dopravě.

Roční členství - 10.000,-/rok - financovatelné z SECAP

Konkretní činnost SEMMO ke svým členům:

  • poskytuje nezávislé poradenství v konkrétních projektech udržitelné energetiky a souvisejícího konceptu Smart City,
  • umožňuje spolupráci s ověřenými špičkovými odborníky na poli komunální energetiky v ČR,
  • zajišťuje, respektive zprostředkovává informovanost členů o vývoji podmínek pro činnost v oboru udržitelné energetiky v oblasti legislativní, komerční, cenové, jakož i informovanost o činnosti a zkušenostech členů navzájem,
  • vytváří platformu pro spolupráci členů navzájem, jakož i pro spolupráci s nečlenskými subjekty,
  • vytváří, udržuje a rozvíjí databázi služeb a potřeb členů, jakož i informovanost veřejnosti o jejich službách,
  • propaguje aktivity svých členů a příkladů dobré praxe na národních a mezinárodních konferencích a na webových stránkách SEMMO,
  • řeší případné spory mezi členy SEMMO na základě jejich žádosti.

Stávající členové: Brno, Kolín, Hradec Králové, Děčín, Praha 7, Mělník, Litoměřice, České Budějovice, Bílina, Pelhřimov, Kralupy nad Vltavou, a další.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: