Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Plán zasedání ZM na rok 2023

I. Zastupitelstvo města schválilo

předložený plán zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice na rok 2023 - příloha č. 5.
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
tajemník MěÚ
Předkladatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel:Ing. Vítězslav Vlček, MSc., VEDENÍ MĚSTA
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení plán zasedání na příští rok. Ten byl projednán radou města a je v souladu s plánem schůzí RM na téže období. V plánu je 6 zasedání ZM, tak jako v předchozích obdobích.

Materiál obsahuje:
Materiál projednán:
Přizváni: