Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Schválení investičního záměru "Bytový dům Pivovarská č.p. 8" - pořízení sociálního bytu

I. Zastupitelstvo města schválilo

investiční záměr s názvem "Bytový dům Pivovarská č. p. 8". Předmětem Investičního záměru je pořízení sociálního bytu v rámci programu Výstavba pro obce formou dotace. Sociální byt je určen k pronájmu pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a zároveň nevyhovující bydlení, dle podmínek stanovených v nařízení vlády č. 112/2019 Sb.
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Kateřina Pospíšilová
referentka ORIŽP
Předkladatel:Mgr. Jan Papajanovský
Zpracovatel:Kateřina Pospíšilová, Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

ORIŽP Zastupitelstvu města Česká Kamenice předkládá ke schválení Investiční záměr s názvem "Bytový dům Pivovarská č.p. 8". Předmětem tohoto záměru je pořízení sociálního bytu v bytovém domě Pivovarská č.p. 8. Jedná se o dotovanou akci, která bude v případě úspěchu podpořena v rámci programu Výstavba pro obce spadající pod MMR ČR, resp. Státní fond podpory investic. Minimální ani maximální výše dotace není stanovena, ale je odvozena od indexu stavebních prací a m2 pořizovaného bytu (podlahová plochy bytu min. 23 m2 a max. 120m2). V příloze si dovolujeme přiložit znění výzvy výše uvedeného programu a odkaz, ve kterém naleznete ostatní dokumenty https://sfpi.cz/vystavba-pro-obce-dokumenty-a-metodicke-pokyny-k-zadosti-o-dotaci-platne-od-2-3-2020/.

 

Předpokládané náklady na koupi sociálního bytu jsou cca 2,5 mil. Kč, které by měla pokrýt 100% dotace. Za zbytkovou cenu cca 0,7 mil. Kč by mělo zároveň dojít k odkupu zbytku domu č. p. 8, ve kterém lze zřídit další bytové jednotky. Součástí připravené transakce je také zřízení předkupního práva ve prospěch města týkajícího se sousedního domu č. p. 2.

Materiál obsahuje:Příloha - Výzva (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: