Město Česká Kamenice
Návrh usnesení
2. Zastupitelstva města
konaného dne 9.11.2022

Žádost o změnu - dotace z rozpočtu města v oblasti rekonstrukce fasád - S. a R. Z.

I. Zastupitelstvo města schválilo

žádost o změnu termínu pro využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Česká Kamenice v roce 2022 na realizaci rekonstrukce fasády nemovitosti v ulici Nerudova č. p. 251, Česká Kamenice, prodloužení termínu pro vyúčtování dotace, vlastník nemovitosti: ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice - příloha č. 2.
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Kateřina Pospíšilová
referentka ORIŽP
Předkladatel:Mgr. Jan Papajanovský
Zpracovatel:Kateřina Pospíšilová, Odbor rozvoje, investic a životního prostředí
Vyjádření:
Na vědomí:
Předpokládaná doba trvání:00:05
Text důvodové zprávy:

ORIŽP Zastupitelstvu města Česká Kamenice předkládá žádost o změnu termínu pro využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Česká Kamenice na rekonstrukci fasády nemovitosti Nerudova č.p. 251, 407 21 Česká Kamenice ve výši  143 000,00 Kč a změnu termínu pro předložení podkladů vyúčtování dotace, vlasník nemovitosti: Zamrzlová Soňa, Zamrzla Robert, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ . A dále ORIŽP Zatupitelstvu města předkládá ke schválení uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 26. 4. 2022, č. usnesení 645/23/ZM/2022.

Důvodem změny je umístění nemovitosti v ulici Nerudova, ve které se v součastné době realizuje rekonstrukce komunikace a vlastník dotčené nemovitosti  nemá možnost obnovu provést.

Původní termín použití finančních prostředků: 30. 10. 2022, Nový žádaný termín: 30. 10. 2023

Původní termín předložení podkladů pro vyúčtování dotace: 1. 12. 2022, Nový termín: 1. 12. 2023

Žádost o změnu a návrh dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, viz. příloha.

 

Materiál obsahuje:Příloha - Žádost o změnu (Veřejná)
Příloha - Návrh dodatku č. 1 pdf anon. (Veřejná)
Příloha - Původní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice (Veřejná)
Materiál projednán:
Přizváni: