Územní plán města

Územní plán města

Základní informace
Výstavba a udržitelný rozvoj území města se řídí územním plánem, který vstoupil v platnost dne 31. 3. 2021. Obsahuje osm grafických a dvě textové části. Přílohou územního plánu jsou i tři dokumenty vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Pokud byste chtěli nahlédnout do předchozího územního plánu, najdete ho v tomto odkazu: územní plán města Česká Kamenice platný od roku 1999 do 30. 3. 2021.

Jak se orientovat v ÚP
Pro základní přehled, pokud nehledáte nějaké specifické informace, vám stačí se seznámit pouze se dvěma dokumenty. Z grafické části se jedná o mapu označenou „I.2 Hlavní výkres – celek“ a z textové o dokument „Územní plán Česká Kamenice; Textová část I. A“. Pokud jste nikdy s podobným dokumentem nepracovali, dovolíme si vám doporučit jednoduchý postup, jak si vyhledat informace ke konkrétnímu pozemku.

Odkazy na aktuálně platný územní plán

OBSAH:

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí Odboru rozvoje, investic a životního prostředí

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Místostarosta

Předseda Komise pro dopravu a bezpečnost