Výstražná lišta

Územní plán města

Územní plán města

Základní informace
Výstavba a udržitelný rozvoj území města se řídí územním plánem, který vstoupil v platnost dne 31. 3. 2021. Obsahuje osm grafických a dvě textové části. Přílohou územního plánu jsou i tři dokumenty vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Pokud byste chtěli nahlédnout do předchozího územního plánu, najdete ho na stránce Územní plán města Česká Kamenice platný od roku 1999 do 30. 3. 2021.

Jak se orientovat v ÚP
Pro základní přehled, pokud nehledáte nějaké specifické informace, vám stačí se seznámit pouze se dvěma dokumenty. Z grafické části se jedná o mapu označenou „I.2 Hlavní výkres – celek“ a z textové o dokument „Územní plán Česká Kamenice; Textová část I. A“. Pokud jste nikdy s podobným dokumentem nepracovali, dovolíme si vám doporučit jednoduchý postup, jak si vyhledat informace ke konkrétnímu pozemku.

Odkazy na aktuálně platný územní plán

OBSAH:

Územní plán města po vydání změny č. 1 (Březen 2024)

OBSAH:

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí Odboru rozvoje, investic a životního prostředí

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Místostarosta

Předseda Komise pro dopravu a bezpečnost