Územní plán

Kontakty

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru rozvoje, investic a životního prostředí; člen pracovní skupiny MPZ Č. Kamenice

Místostarosta

Školství, územní plánování, sociální věci a zdravotnictví