Sociální oblast

Odbor sociálních věcí zajišťuje všestrannou pomoc občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Poskytuje také odborné sociální poradenství a výchovnou a poradenskou péči. Vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí, posuzuje jejich životní situace a plánuje kroky, které by měly vést k jejich zlepšení.

Bydlení

Dluhy a exekuce

Mateřské školy

Nezaměstnanost

Péče o jiného člena rodiny

Plán sociálního začleňování

Senior TAXI

Sociální dávky

Zvláštní příjemce důchodu

Výživné

 

Kontakty

Referent

Referentka (sociální pracovnice)

Referent

referentka odboru sociálních věcí

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru sociálních věcí