Výstražná lišta

Sociální oblast

Odbor sociálních věcí zajišťuje všestrannou pomoc občanům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Poskytuje také odborné sociální poradenství a výchovnou a poradenskou péči. Vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí, posuzuje jejich životní situace a plánuje kroky, které by měly vést k jejich zlepšení.

Bydlení

Dluhy a exekuce

Mateřské školy

Nezaměstnanost

Péče o jiného člena rodiny

Plán prevence kriminality

Plán sociálního začleňování

Senior TAXI

Sociální dávky

Terénní programy Města Česká Kamenice

Zvláštní příjemce důchodu

Výživné

 

Kontakty

Referent

Referentka (sociální pracovnice)

Referent

referentka odboru sociálních věcí

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru sociálních věcí