Výstražná lišta

Terénní programy Česká Kamenice

Název projektu:   Terénní programy v České Kamenici
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000273

Jakou službu poskytuje Město Česká Kamenice?

Město Česká Kamenice poskytuje službu:

Terénní programy
dle ustanovení § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 34 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Kdo jsme?
Terénní programy v České Kamenici poskytují pomoc lidem, kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci a neumí nebo nemohou ji řešit sami. Služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta.

Komu pomáháme?
Osobám starším 15 let, které žijí v České Kamenici a nacházejí se ve složité životní situaci – nemají vhodné bydlení, hledají zaměstnání, jsou zadlužené, potřebují pomoc při jednání na úřadech.

Poslání sociální služby terénní programy
Posláním služby je vyhledávání klientů, nabídnutí a poskytnutí podpory a pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci v jejich přirozeném prostředí s cílem minimalizovat rizika jejich způsob života.

Cíle sociální služby terénní programy

Cílem je podporovat a motivovat klienty k samostatnosti při řešení svých problémů.

Terénní program tedy podporuje klienty při získávání dovedností a schopností, které jim mohou pomoci ke zlepšení jejich sociální situace.

Rozsah poskytovaných služeb

Terénní programy je poskytovaná sociální služba klientům v rozsahu ustanovení § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 3. podpora v sociální začleňování,
 4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

Nabízíme Vám pomoc při řešení Vaší situace v následujících oblastech potřeb:

 • Poradíme Vám s vyřízením dávek.
 • Poradíme Vám s hospodařením.
 • Vyhledáme a předáme Vám kontakty na jiné pomocné organizace.
 • Pomůžeme Vám hledat vhodné bydlení nebo zaměstnání.
 • Podpora při hledání zaměstnání.

 

Kontakty                                           

Mgr. Lukáš Herich, vedoucí
telefon: + 420 412 151 532
e-mail: l.herich@ceska-kamenice.cz

Vladimíra Valešová, terénní pracovnice
telefon: + 420 777 459 170
e-mail: v.valesova@ceska-kamenice.cz

Kateřina Fabiánová, terénní pracovnice
telefon: + 420 778 736 499
 e-mail: k.fabinova@ceska-kamenice.cz

Bc. Kamila Balejová
telefon: +420 778 523 312
e-mail: k.balejova@ceska-kamenice.cz

Nebojte se nás kontaktovat. Naše společné setkání může být u Vás i na lavičce v parku.

Služby je poskytována v provozní době:

Pondělí:          8:00 – 17:00
Úterý:             8:00 – 13:00
Středa:            8:00 – 17:00
Čtvrtek:          8:00 – 13:00
Pátek:             8:00 – 13:00

Adresa:

Městský úřad Česká Kamenice
náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru sociálních věcí

Zaměstnanec

Terénní pracovnice sociální služby Terénní programy

Zaměstnanec

Sociální pracovnice sociální služby Terénní programy

Zaměstnanec

Terénní pracovnice sociální služby Terénní programy