Výstražná lišta

Výživné

Trápí Vás výživné?
Potřebujete pomoci s jeho zvýšením, či snížením?
Poradíme jak o něj požádat

Pečujete o dítě a máte je svěřené ve své péči a partner/partnerka vám neplatí výživné? Pokud je již stanoveno soudem a druhá strana jej neplatí více než 4 měsíce (nemusí jít vždy nutně o 4 měsíce po sobě jdoucí), můžete se obrátit na Policii ČR a podat trestní oznámení z podezření spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy.

Pokud nemáte ještě stanovené výživné a chcete tak učinit, je potřeba se obrátit na soud, kde může k rozhodnutí o povinnosti platit dojít.

Pokud chcete navýšit výši výživného, a druhá strana jej dobrovolně nechce akceptovat, musíte o toto také požádat soud. Podobně i u snížení výživného.

Pokud jste udělali všechny potřebné kroky (soudně nařízena povinnost, trestní oznámení), máte možnost využít novou dávku Státní sociální podpory institut náhradního výživného (www.uradprace.cz/web/cz/nahradni-vyzivne), se kterým Vám pomůže Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Děčíně, kde se podává i žádost, na adrese: U Plovárny 1190/14.

Pokud potřebujete základní radu a pomoc, můžete se obrátit i na Odbor sociálních věcí.

Pamatujte, že pokud je Vašemu dítěti již 18 let, povinnost hradit výživné nadále platí, pokud se dítě připravuje na budoucí povolání a platby výživného se platí již k jeho rukám.

Kontakty

Referent

Referentka (sociální pracovnice)

Referent

referentka odboru sociálních věcí

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru sociálních věcí