Výstražná lišta

Mateřské školy

Umístění dítěte do mateřské školy

Máte dítě v předškolním věku a chcete jej umístit do mateřské školy?

V České Kamenici jsou dvě tato zařízení, kde je možné požádat o umístění dítěte.

Jde o MŠ Kaštánek, kontaktní telefon: 412 584 163, mobilní 724 958 101, adresa Palackého 141, nebo MŠ „Za vodou“, Komenského 182, tel. Telefon: 412 584 731 nebo mobil: 775 018 037.

Žádost si můžete vyzvednout v obou uvedených zařízeních, případně na Odboru sociálních věcí.

Pamatujte, že poslední rok předškolní docházky je povinný a pokud dítě tuto docházku nezajišťují, dopouští se přestupkového jednání.

 

Kontakty

Referent

Referentka (sociální pracovnice)

Referent

referentka odboru sociálních věcí

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru sociálních věcí