Výstražná lišta

Plán sociálního začleňování

Úvodní slovo

Vážení čtenáři a uživatelé plánu,

držíte v ruce Plán sociálního začleňování Česká Kamenice na roky 2022 až 2025. Město Česká Kamenice a Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR ČR jeho prostřednictvím navrhují řadu opatření, jejichž cílem je zlepšit sociální situaci ve městě.

Stejně jako jiná města zejména v pohraničí trpí Česká Kamenice existencí sociálně vyloučených lokalit. Sociální problémy s nimi spojené jsou aktuálně umocňovány dramatickým růstem výdajů na provoz domácností, především energií a potravin vlivem ruské válečné agrese na Ukrajině a souběhem strukturálních ekonomických a klimatických změn. Město a občané České Kamenice poskytli přístřeší a zázemí již více než 50 ukrajinským uprchlíkům před válkou. Nikdo neočekává, že tyto trendy se rychle obrátí k lepšímu. Naše město musí v této složité době dále posilovat sociální odolnost a občanskou kohezi. V rámci realizace Strategického plánu sociálního začleňování 2020 – 2022 jsme ve spolupráci s Agenturou dosáhli řady pozitivních výsledků a změn k lepšímu. Řada občanů a jejich rodin zlepšili s podporou odborných sociálních pracovníků své životní a ekonomické vyhlídky.

Představujeme plán, který navazuje na mimořádné úsilí všech zúčastněných včetně samotných sociálně vyloučených občanů. Plán, který významně rozšiřuje a prohlubuje rejstřík opatření a aktivit. Plán, který je výslednicí spolupráce města se všemi významnými místními aktéry z řad neziskových nestátních organizací. Plán, od jehož realizace očekáváme posílení sociální situace a spoluodpovědnosti sociálně vyloučených spoluobčanů, zlepšení stavu a vzhledu zanedbaných vyloučených lokalit a lepší nabídku příležitostí pro kvalitní práci a život v České Kamenici.

Mgr. Jan Papajanovský
– starosta města

Kontakty

Referent

Referentka (sociální pracovnice)

Referent

referentka odboru sociálních věcí

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru sociálních věcí