Výstražná lišta

Dotace

Město Česká Kamenice z rozpočtu města poskytuje dotace a návratné finanční výpomoci.
Tato podpora má pro své poskytování jednotný postup a přesné podmínky udávají Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.

Programové dotace

Kultura, Sport, Rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí

Individuální dotace

Návratná finanční výpomoc

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí Odboru rozvoje, investic a životního prostředí

Referent

referentka odboru rozvoje, investic a životního prostředí