Web je v testovacím režimu. Staré stránky najdete zde. Našli jste chybu? Napište nám!

Kultura

Programové dotace v oblasti Kultura

Dané podmínky pro žadatele jsou uvedeny ve výzvách. Tyto výzvy jsou každoročně aktualizovány a v měsíci lednu každého roku zveřejněny na webových stránkách města Česká Kamenice.

Formuláře budou zveřejněny vždy po vyhlášení nové výzvy.

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí Odboru rozvoje, investic a životního prostředí

Referent

referentka odboru rozvoje, investic a životního prostředí