Kultura

Programové dotace v oblasti Kultura

Dané podmínky pro žadatele jsou uvedeny ve výzvách. Tyto výzvy jsou každoročně aktualizovány a v měsíci lednu každého roku zveřejněny na webových stránkách města Česká Kamenice.

Formuláře budou zveřejněny po vyhlášení nové výzvy.

Formuláře a výzvy

Kontakty

Referent

referentka odboru rozvoje, investic a život. prostředí

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru rozvoje, investic a životního prostředí; člen pracovní skupiny MPZ Č. Kamenice