Výstražná lišta

Rekonstrukce fasád nemovitostí

Rekonstrukce fasád nemovitostí včetně jejich architektonických prvků a výplní otvorů

Dané podmínky pro žadatele jsou uvedeny ve výzvách. Tyto výzvy jsou každoročně aktualizovány a v měsíci lednu každého roku zveřejněny na webových stránkách města Česká Kamenice.

Formuláře budou zveřejněny vždy po vyhlášení nové výzvy.

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí Odboru rozvoje, investic a životního prostředí

Referent

referentka odboru rozvoje, investic a životního prostředí