Výstražná lišta

Místní poplatky

Místní poplatek je vybírán na základě Obecně závazných vyhlášek, které vydává město Česká Kamenice, a výnosy z nich jsou příjmem města. Místní poplatky vybírané v České Kamenici mají povahu místního zdanění (nejde o nájem) a mají převážně regulační funkci.

ze psů

z pobytu

z veřejného prostranství

za obecní systém odpadového hospodářství