/
/
Rekonstrukce a dostavba chodníku Žižkova

Rekonstrukce a dostavba chodníku Žižkova

STAV PROJEKTU:
Plánovaný
TÉMA PROJEKTU:
Doprava a insfrastruktura
Rekonstrukce a dostavba chodníku Žižkova
Křižovatka ulic Žižkova a Husova
V rámci projektu budou zrekonstruovány chodníky v celé Žižkově ulici, tzn. v úseku od Starého klubu až nahoru k odbočce na Skalku.

Součástí akce je i výrazná úprava křižovatky u Starého klubu, v rámci které zde budou vybudována na všech jejích ramenech bezpečná místa pro přecházení, přechod pro chodce bude vybudován i na křižovatce Žižkovy a Husovy ulice. Dojde také k opravě opěrné zdi u poutní kaple a k rekonstrukci příjezdových komunikací do parku. V úseku, ve kterém byla v roce 2023 vybudována dešťová kanalizace, bude položen nový asfalt v celé šíři silnice.

Datum realizace: jaro až podzim 2024, bude upřesněno

Náklady: přibližně 20 mil. Kč, z toho 15 mil. Kč dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program)

Zhotovitel a kontakt: probíhá soutěž

Technický dozor investor: probíhá poptávkové řízení

Odpovědný pracovník za město: Vladimír Janda

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE