Výstražná lišta

/
/
Rekonstrukce a dostavba chodníku Žižkova

Rekonstrukce a dostavba chodníku Žižkova

STAV PROJEKTU:
Plánovaný
TÉMA PROJEKTU:
Doprava a insfrastruktura
Rekonstrukce a dostavba chodníku Žižkova
Křižovatka ulic Žižkova a Husova
Projekt Rekonstrukce chodníku Žižkova ulice je těsně před spuštěním. Vítězem soutěže se stala firma PORR a.s. Vlastní práce by měly být zahájeny na přelomu března dubna. Celá akce je rozdělena na 2 etapy. První část, tedy 1. etapa se bude týkat spodní části Žižkovi ulice od křižovatky s Nerudovou ulicí až zhruba po ulici Mánesovu. Na pokračujícím úseku má plánovanou rekonstrukci vodovodu a kanalizace podnik SČVaK a.s. Trasa jejich prací zasahuje do plánované rekonstrukce chodníku a není tedy žádoucí nově vybudovanou trasu do roka opět znovu opravovat. Tato část rekonstrukce proběhne po dokončení prací na novém vodovodu a kanalizaci. Zatím platí předpoklad o započetí prací na 2. etapě cca. 10/2025. Všechno ovšem závisí na postupu prací firmy SČVaK.

Do 1. etapy ještě spadá část chodníku kolem řadových objektů a napojení na novou komunikaci Pod Skalkou.

Prosíme tímto všechny občany, kteří v této lokalitě mají své bydliště, nebo ty kteří budou touto lokalitou jen projíždět o pochopení se zhoršující se dopravní situací, nárůstem hluku a dalšími problémy, která stavební činnost v této oblasti dozajista způsobí.

V rámci projektu budou zrekonstruovány chodníky v celé Žižkově ulici, tzn. v úseku od Starého klubu až nahoru k odbočce na Skalku.

Součástí akce je i výrazná úprava křižovatky u Starého klubu, v rámci které zde budou vybudována na všech jejích ramenech bezpečná místa pro přecházení, přechod pro chodce bude vybudován i na křižovatce Žižkovy a Husovy ulice. Dojde také k opravě opěrné zdi u poutní kaple a k rekonstrukci příjezdových komunikací do parku. V úseku, ve kterém byla v roce 2023 vybudována dešťová kanalizace, bude položen nový asfalt v celé šíři silnice.

Datum realizace: jaro až podzim 2024, bude upřesněno

Náklady: přibližně 20 mil. Kč, z toho 15 mil. Kč dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program)

Zhotovitel a kontakt: probíhá soutěž

Technický dozor investor: probíhá poptávkové řízení

Odpovědný pracovník za město: Vladimír Janda

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

 

Žižkova ulice Žižkova ulice Žižkova ulice Žižkova ulice