Výstražná lišta

/
Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 1. Název

  Město Česká Kamenice

 2. Důvod a způsob založení

  Město Česká Kamenice je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek , který je vymezen hranicí území města. Město Česká Kamenice je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

  Město Česká Kamenice pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

  Město Česká Kamenice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Město Česká Kamenice
    Náměstí Míru 219
    407 21 Česká Kamenice
    (Městský úřad Česká Kamenice)
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Město Česká Kamenice
    Náměstí Míru 219
    407 21 Česká Kamenice
    (Městský úřad Česká Kamenice)
  • 4.3 Úřední hodiny
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka: 412 151 555 (Podatelna městského úřadu)
   • pevná linka: 412 582 432 (Podatelna městského úřadu)
   • mobilní: 608 605 502 (GSM brána městského úřadu)
  • 4.5 Adresa internetových stránek
  • 4.6 Adresa podatelny
   • oficiální
    Město Česká Kamenice
    Náměstí Míru 219
    407 21 Česká Kamenice
    (Městský úřad Česká Kamenice)
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
  • 4.8 Datová schránka
   • cu5bsdg
 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 19-0921392379, kód banky: 0800
 6. IČO
  • 00261220
 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  • CZ00261220
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem podání a podnětů
 11. Předpisy
 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   Město Česká Kamenice neposkytuje vzory licenčních smluv.
  • 13.2 Výhradní licence
   Město Česká Kamenice neposkytuje žádné výhradní licence.
 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • 14.1. Rozsudky
  • 14.2. Výdaje na soudy