Výstražná lišta

Rada města

Rada města Česká Kamenice ve volebním období 2022–2026

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu města.

Termíny nadcházejících jednání a archiv jednání rady města naleznete pod seznamem radních. V archivech jednání jsou k dispozici přehledy usnesení z jednání rady města.

Starosta

Hospodaření města a příprava investic, dotace, životní prostředí, bezpečnost

Místostarosta

Předseda Komise pro dopravu a bezpečnost

Radní

Historické a kulturní dědictví; předseda Komise pro památkovou péči

Radní

Radní; Člen Komise pro dopravu a bezpečnost

Radní

Radní a člen Redakční rady Českokamenických novin; předseda Komise pro kulturu a cestovní ruch