Výstražná lišta

/
/
Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Česká Kamenice ve volebním období 2022 – 2026

Termíny nadcházejících jednání a archiv jednání zastupitelstva naleznete pod seznamem zastupitelů. V archivech jednání jsou k dispozici: program jednání, přehled usnesení, zápis a videozáznam z jednání.

Starosta

Hospodaření města a příprava investic, dotace, životní prostředí, bezpečnost

Místostarosta

Předseda Komise pro dopravu a bezpečnost

Radní

Historické a kulturní dědictví; předseda Komise pro památkovou péči

Radní

Radní; Člen Komise pro dopravu a bezpečnost

Radní

Radní a člen Redakční rady Českokamenických novin; předseda Komise pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitel

Členka Komise pro školství, sociální věci a zdravotnictví; předsedkyně Komise bytové a sociální

Zastupitel

Předseda osadního výboru Kerhartice; člen pracovní skupiny prevence kriminality; člen povodňové komise

Zastupitel

Předseda Finančního výboru; Velitel družstva HZS PS Česká Kamenice; Dozorčí komise Český rybářský svaz Česká Kamenice

Zastupitel

Učitelka; zakladatelka rodinného centra v Č. Lípě; členka Redakční rady Českokamenických novin; členka Komise pro vzdělávání; členka Osadního výboru Kamenická Nová Víska a Víska pod Lesy

Zastupitel

Učitelka; Členka Komise bytové a sociální

Zastupitel

učitelka; členka Komise pro kulturu a cestovní ruch

Zastupitel

Zastupitel; Předseda komise pro sport a volný čas

Zastupitel

divadelní technik

Zastupitel

Zaměstnanec Městských služeb Česká Kamenice; člen povodňové komise; člen pracovní skupiny pro dopravu

Zastupitel

Učitelka ZŠ; zastupitelka; předsedkyně komise společenské

Zastupitel

Zastupitelka a členka kontrolního výboru

Zastupitel

Zastupitel a předseda kontrolního výboru

Zastupitel

Zastupitel; Velitel JSDH; člen povodňové komise