/
/
Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města

  • Zřizuje a ruší příspěvkové organizace a organizační složky města a schvaluje jejich zřizovací listiny
  • Stanovuje výši osobních a věcných výdajů na činnost městského úřadu
  • Stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města

Starosta

Hospodaření města a příprava investic, dotace, životní prostředí, bezpečnost

Místostarosta

Školství, územní plánování, sociální věci a zdravotnictví

Radní

Historické a kulturní dědictví

Radní

Kultura a cestovní ruch

Radní

Sport a odpadové hospodářství

Zastupitel

Předsedkyně redakční rady Českokamenických novin

Zastupitel

Zastupitel a předseda finančního výboru

Zastupitel

Předseda osadního výboru Kerhartice; člen pracovní skupiny prevence kriminality; člen povodňové komise

Zastupitel

Členka komise pro školství, sociální věci a zdravotnictví

Zastupitel

Zastupitel; člen kontrolního výboru; člen komise pro sport; člen komise pro investice a životní prostředí

Zastupitel

Zastupitelka;  členka kontrolního výboru; předsedkyně komise pro školství, sociální věci a zdravotnictví

Zastupitel

Vedoucí technického zařízení města; člen komise pro investice a životní prostředí; člen povodňové komise; člen pracovní skupiny pro dopravu

Zastupitel

Zastupitel a člen kontrolního výboru

Zastupitel

Zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru

Zastupitel

Zastupitel a člen finančního výboru

Nadcházející jednání

Nic tu není

Archiv jednání

Nic tu není