Logo

PROGRAM
11. Zastupitelstva města ,
konající se dne 28.2.2024
od 17:00 hodin v v zasedací místnosti v čp.272

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, Přizváni
1.Zahájení 11. zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
2. Schválení návrhu programu 11. zasedání ZM
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
3. Návrh na složení návrhové komise
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
4. Určení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
5.Připomínky k zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
6.Kontrola plnění úkolů z 10. zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Tajemník
7. Prodej pozemků - záměr (H. V. a M. a R. L.)
Předkládá: Jiří Šulc
8. Prodej pozemků - záměr (R. a M. S.)
Předkládá: Jiří Šulc
9. Prodej pozemku (M. M.)
Předkládá: Jiří Šulc
10. Prodej pozemku (Mgr. T. H.)
Předkládá: Jiří Šulc
11. Prodej pozemku (Ing. T. M. a MUDr. V. M.)
Předkládá: Jiří Šulc
12. Prodej pozemku (Ústecký kraj)
Předkládá: Jiří Šulc
13. Prodej pozemků (T. a V. B.)
Předkládá: Jiří Šulc
14. Prodej pozemků (Gold Team s. r. o. a K. a B. Š.)
Předkládá: Jiří Šulc
15. Směna pozemků - záměr (J. V.)
Předkládá: Jiří Šulc
16. Nabytí pozemků (J. V.)
Předkládá: Jiří Šulc
17.Diskuse občanů
Předkládá: Starosta
18. Nabytí pozemku (J.Š.)
Předkládá: Jiří Šulc
19. Souhlas se zřízením zástavního práva k pozemku p. č. 1666/27 v k. ú. Česká Kamenice (J. a Z. D.)
Předkládá: Jiří Šulc
20. Zpráva Policie ČR OOP ČK za 2023
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
21. Výroční zpráva MěP za 2023
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
22. Zpráva o činnosti SDH a JSDHO za 2023
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
23. Schválení žádosti o změnu a uzavření dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti rekonstrukce fasád
Předkládá: Ing. Dalibor Deutsch
24. Schválení poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice
Předkládá: Ing. Dalibor Deutsch
25. Dotace z rozpočtu města Česká Kamenice - oblast SPORT 2024
Předkládá: Ing. Dalibor Deutsch
26. Vydání Změny č. 1 Územního plánu Česká Kamenice
Předkládá: Ing. Dalibor Deutsch
27. Informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 1/2024
Předkládá: Ing. Jitka Volfová
28. Zápis o jednání Finančního výboru, Plán práce Finančního výboru
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
29. Zápisy o jednání Kontrolního výboru
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
30. Zápis o jednání Osadního výboru Filipov
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
31. Zápis o jednání Osadního výboru Kerhartice
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
32. Zápis o jednání Osadního výboru Pekelský Důl
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
33. Zápisy o jednání Osadního výboru Kamenická Nová Víska a Víska pod Lesy
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
34.Organizační záležitosti a různé
Předkládá: Tajemník
35.Diskuse
Předkládá: Starosta
36. Projednání připomínek a námětů vznesených na 11. zasedání ZM
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
37.Závěr
Předkládá: Starosta
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Za správnost: Ing. Vítězslav Vlček, MSc., tajemník MěÚ