Výstražná lišta

Byty

Činnost bytového hospodářství

  • zpracování harmonogramu oprav a revizí pro bytové a nebytové objekty
  • evidence volných a obsazených bytových a nebytových prostor
  • správa databáze bytových a nebytových prostor
  • nájemní smlouvy pro bytové a nebytové prostory
  • podklady pro jednání a spolupráce s rozmisťovací komisí města
  • evidence nájemních smluv pro bytové a nebytové objekty, včetně zajištění podkladu pro finanční účtárnu
  • odpovědnost za včasné úhrady nájemného a spolupráce při vymáhání pohledávek
  • spolupráce s odděleními v rámci odboru rozvoje, investic a životního prostředí a Technickým zařízením města Česká Kamenice
  • podklady pro rozhodování městských orgánů v oblasti hospodaření a nakládání s nemovitostmi v majetku města; stanoviska odborných útvarů
  • odpovědnost za správný rozsah pronajímaných objektů a cen nájmů, v souladu s rozhodnutími městských orgánů a ujednáním nájemních smluv

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správy majetku města