Výstražná lišta

/
/
Odbor správy majetku města

Odbor správy majetku města

Odbor správy majetku města

 • úsek správy bytového a nebytového fondu v majetku města
 • úsek smluvních vztahů
 • úsek majetkoprávní
 • úsek nemovitého majetku města
 • úsek hřbitova
 • úsek ochrany ovzduší
 • úsek rostlinolékařské péče
 • úsek vodoprávní úřad
 • úsek místních komunikací a veřejného prostranství
 • úsek koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek
 • úsek kontroly a místních poplatků
 • úsek dopravní koncepce a obslužnosti
 • úsek silniční správní úřad
 • úsek územního plánování
 • úsek správa zdravotního střediska
 • úsek BOZP a protipožární ochrany

Kontakty

Referent

správce budov: sportovní hala, ul. Tyršova 35, nám. Míru 122 a 73, ul. Komenského 481, býv. evang. kostel ul. 5.května

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správy majetku města

Zaměstnanec

Správce zdravotního střediska

Referent

referentka (doprava, zvl. užívání komunikací, užívání veřej. prostranství)

Referent

referentka (pozemky ​- pronájem, prodej)

Zaměstnanec

správce budo​v Domu kultury ul. Komenského 288 a Komunitního centra nám. Míru ​272