Výstražná lišta

/
/
Kontrolní výbor

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Kontakty

Zastupitel

Zastupitel a předseda kontrolního výboru

Zastupitel

Zastupitelka a členka kontrolního výboru

Člen výboru

Členka kontrolního výboru

Člen výboru

Člen kontrolního výboru

Člen výboru

Člen kontrolního výboru; člen Komise pro investice a životní prostředí