Výstražná lišta

/
/
Kontrolní výbor

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města


Předseda výboru

  • Martin Šanda – předseda výboru


Členové výboru

  • Eva Kodymová
  • Ing. Hana Štejnarová
  • Bc. Libor Šimeček
  • Václav Šlemr

Kontakty

Zastupitel

Zastupitel a předseda kontrolního výboru

Zastupitel

Zastupitelka a členka kontrolního výboru

Nadcházející jednání

Nic tu není