/
/
Kontrolní výbor

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Kontakty

Zastupitel

Zastupitel a člen kontrolního výboru

Zastupitel

Zastupitel; člen kontrolního výboru; člen komise pro sport; člen komise pro investice a životní prostředí

Zastupitel

Zastupitelka;  členka kontrolního výboru; předsedkyně komise pro školství, sociální věci a zdravotnictví

Zastupitel

Zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru

Zaměstnanec

Členka kontrolního výboru

Nadcházející jednání

Nic tu není

Archiv jednání

Nic tu není