/
/
Komise pro investice a životní prostředí

Komise pro investice a životní prostředí

Komise pro investice a životní prostředí

Předseda komise
  • Mgr. Jan Papajanovský, starosta
Členové komise
  • Vlastimil Adámek
  • Ondřej Richter, zastupitel
  • Ing. Otakar Mareš
  • Michal Legner
  • Ing. Radoslava Čerňanská
  • Bc. Martin Hruška, MBA

Kontakty

Zastupitel

Vedoucí technického zařízení města; člen komise pro investice a životní prostředí; člen povodňové komise; člen pracovní skupiny pro dopravu

Zastupitel

Zastupitel; člen kontrolního výboru; člen komise pro sport; člen komise pro investice a životní prostředí

Starosta

Hospodaření města a příprava investic, dotace, životní prostředí, bezpečnost

Nadcházející jednání

Nic tu není

Archiv jednání

Nic tu není