/
/
Finanční výbor

Finanční výbor

Finanční výbor

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Jednání Finančního výboru se koná, není-li uvedeno u termínu jinak, vždy v historické zasedací místnosti Komunitního centra, nám. Míru 271, Česká Kamenice od 16 hodin. Jednání je veřejné. Část jednání může být neveřejná.

Termíny jednání pro rok 2022:

  • 28. 2. 2022
  • 14. 3. 2022
  • 11. 4. 2022
  • 9. 5. 2022
  • 6. 6. 2022
  • 20. 6. 2022
  • 19. 9. 2022 od 17:00 hod.

Kontakty

Zaměstnanec

Člen finančního výboru

Zaměstnanec

Členka finančního výboru

Zaměstnanec

členka finančního výboru

Zastupitel

Zastupitel a člen finančního výboru

Zastupitel

Zastupitel a předseda finančního výboru

Nadcházející jednání

Nic tu není

Archiv jednání