Výstražná lišta

/
/
Pro méně odpadu v České Kamenici

Pro méně odpadu v České Kamenici

Usnadníme třídění plastu a papíru dalším občanům

V našem městě dlouhodobě bojujeme s velkým množstvím (389 kg/občan za rok 2021) směsného komunálního odpadu (SKO) a objemného odpadu, který končí na skládce. Tam škodí životnímu prostředí a kvůli stále rostoucím nákladům na skládkování i našemu rozpočtu.

Průzkumy ukázaly, že v popelnicích na SKO často končí papír, plast i bioodpad. Začali jsme tak hledat řešení, jak tomu zabránit. Nakonec jsme se rozhodli usnadnit třídění těchto odpadů a proto jsme zavedli sběr plastu, papíru a bioodpadu dům od domu.

Část domácností získala své vlastní nádoby na plast, papír a bioodpad. Díky tomu nemusí vynášet tento odpad do sběrných hnízd, ale třídí v pohodlí domova. Jakmile nádobu naplní, vystaví ji v den svozu před dům, a tím končí veškerá jejich starost.

Pořizujeme další nádoby na papír a plast

O nádoby je velký zájem, což nás moc těší. Z tohoto důvodu jsme požádali o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, abychom získali peníze na pořízení dalších nádob a nemuseli ještě více zatěžovat náš napjatý rozpočet. Dotace nám byla schválena, a proto v následujících týdnech nakoupíme nádoby a rozdáme je občanům.

O tom, jak nádoby na papír, plast a bioodpad můžete získat, vás budeme včas informovat. Sledujte náš zpravodaj, webové stránky i sociální sítě.

Sešlapávání odpadu ušetří peníze

Chtěli bychom vás také poprosit, abyste odpad (PET láhve, kartonové krabice, nápojové kartony, plechovky) vždy před vyhozením sešlápli. Díky tomu se do nádoby vejde více odpadu a nebude nutné ji tak často vyvážet. I u nádob na bioodpad prosíme, abyste je vyndávali k vývozu pouze naplněné. Tím ušetříme na poplatcích za služby svozové společnosti, které platíme za výsyp každé nádoby.

Často se také stává, že popelnice bývají kvůli nesešlapanému odpadu rychle plné a lidé kvůli tomu odpad odkládají na zem. Sešlapáváním se tak zbavíme nepořádku okolo popelnic a přispějeme k vyšší čistotě našeho města.

Děkujeme a těšíme se na společné budování města s minimem odpadů.

 

Jaroslava Myslivcová
Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

Sdílejte článek:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkedinu
Poslat přes Whatsapp