/
/
Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

Odbor rozvoje, investic a životního prostředí

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru rozvoje, investic a životního prostředí; člen pracovní skupiny MPZ Č. Kamenice

Referent

referentka (odpadové hospodářství)

Referent

referentka odboru rozvoje, investic a život. prostředí

Referent

investiční referentka

Zaměstnanec

Manažerka projektu: Koordinované řešení sociálního vyloučení v České Kamenici

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin