Výstražná lišta

/
/
Městské služby Česká Kamenice

Městské služby Česká Kamenice

Příspěvková organizace města

Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 a 35a zákona o obcích v zájmu města a jeho občanů.
Předmět hlavní činnosti v oblasti lesního hospodářství a v oblasti technického zařízení města je rozveden ve zřizovací listině příspěvkové organizace.

 

Ředitel příspěvkové organizace města

Ing. Rudolf Pilecký

Telefon: +420 771 258 476

E-mail: r.pilecky@ceska-kamenice.cz

ID datové schránky: 7cbk8h8

IČO: 75041171

Adresa organizace:

Městské služby Česká Kamenice
Úzká 95
Dolní Kamenice
407 21 Česká Kamenice