Výstražná lišta

Sportoviště ve městě

Kontakty

Referent

správce budov: sportovní hala, ul. Tyršova 35, nám. Míru 122 a 73, ul. Komenského 481, býv. evang. kostel ul. 5.května

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správy majetku města