Výstražná lišta

Vizuální styl města

jednotný vizuální styl
  • Jednotný vizuální styl je unifikovaná forma vizuální komunikace, kterou město projevuje svojí identitu. Výsledkem je pak jednotná forma komunikace, která napomáhá povědomí o městě a jeho komunikaci.
  • Základními prvky jednotného vizuálního stylu jsou logo a jeho varianty včetně jeho barevných provedení, dále písmo, barva a způsoby jejich aplikace.
  • Manuál jednotného vizuálního stylu je závaznou kodifikací práce s prvky jednotného vizuálního stylu. Kromě ukázky práce s prvky jednotného vizuálního stylu ukazuje i několik příkladů jejich zakázaného použití.
slovo starosty
  • Město Česká Kamenice je regionálním turistickým, kulturním a společenským centrem. Jako na jediném místě v České republice se zde stýkají tři chráněné krajinné oblasti, Národní park České Švýcarsko je coby kamenem dohodil.
  • K tomu, aby se ještě dále zvýšilo množství turistů, kteří míří do města, i množství návštěvníků kulturních a společenských akcí, je zapotřebí zlepšit propagaci města. Ta byla dosud nejednotná a nesystematická. Proto jsme se rozhodli pořídit vizuální identitu, která postupem času sjednotí všechny výstupy z města a tím přispěje k tomu, aby se Česká Kamenice stala na první pohled rozpoznatelnou značkou – za kterou se skrývají zajímavé zážitky a příležitosti pro turisty i místní.
symbol 
  • Symbol je součástí loga, lze ho však za určitých okolností používat i samostatně. Symbol vychází z charakteristiky České Kamenice jako diverzifikovaného města s bohatou historií, kulturou a přírodním bohatstvím.
  • Samostatně může být symbol používán zejména jako doplňkový jednotící grafický prvek, případně i ve spojení s dalšími logy nebo nápisy.
  • Symbol je definován pomocí digitální předlohy, může být jako celek zvětšován nebo zmenšován. Základní velikost 100 % při použití na formátu A4 je 15 mm, minimální velikost je 30 %.
  • Při vytváření různých grafických kompozic je možné symbol výrazně zvětšovat i převracet a dále s ním pracovat (používat i jen jeho určité části) – viz příklady  aplikace na propagační materiály v manuálu.

Přílohy

Symbol
symbol
Základní varianta loga
Základní varianta loga 1
Základní varianta loga 2

Kontakty

Nic tu není