Výstražná lišta

Věcná břemena

Žadatel podá žádost o zřízení věcného břemene včetně situačního zákresu nebo geometrického plánu. Uvede typ, o jaké věcné břemeno se jedná a předpokládaný rozsah v m2 na pozemcích v majetku města Česká Kamenice.

Věcná břemena se zřizují za jednorázovou úplatu.

Výši úplaty naleznete v příloze č.1 k zásadám pro zřizování věcných břemen.

Kontakty

Referent

referentka (pozemky ​- pronájem, prodej)

Referent

referentka (pozemky ​- pronájem, prodej; věcná břemena)