Výstražná lišta

Pronájem a pacht pozemků

Pronájem pozemků

Město Česká Kamenice nemá seznam pro pronájem pozemků. Pokud má žadatel zájem o pronájem pozemku v majetku města, může se obrátit na odbor správy majetku města (pí. Křížová, pí. Honzíková) a dotázat se, zda již tento pozemek není ve stavu nájmu nebo zda je vůbec možný pronájem požadovaného pozemku.

Pokud žadatel ví a je přesvědčen o tom, že pozemek není ve stavu nájmu a že je možné si tento pozemek pronajmout, vyplní žádost, přiloží snímek katastrální mapy s vyznačeným pozemkem nebo jeho částí a dále pak žádost doručí na podatelnu městského úřadu, nebo zašle elektronicky na posta@ceska-kamenice.cz.

Pacht pozemků

Město Česká Kamenice nemá seznam pachtovních pozemků. Pokud má žadatel zájem o pacht pozemku v majetku města, může se obrátit na odbor správy majetku města (pí. Křížová, pí. Honzíková) a dotázat se, zda již tento pozemek není propachtovaný nebo zda je vůbec možný sjednat pacht požadovaného pozemku.

Pokud žadatel ví a je přesvědčen o tom, že pozemek není propachtovaný a že je možné tento pozemek propachtovat, vyplní žádost, přiloží snímek katastrální mapy s vyznačeným pozemkem nebo jeho částí a dále pak žádost doručí na podatelnu městského úřadu nebo zašle elektronicky na posta@ceska-kamenice.cz.

K tomu, aby mohla být žádost vyřízená, je zapotřebí, aby žadatel s žádostí včetně snímku dodal i osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

 

Kontakty

Referent

referentka (pozemky ​- pronájem, prodej)

Referent

referentka (pozemky ​- pronájem, prodej; věcná břemena)