Výstražná lišta

Obytná zóna SKALKA

Základní informace

V lokalitě Skalka je na prodej k dispozici celkem 18 pozemků, jejíchž zasíťování (elektřina, voda, splašková kanalizace) a napojení na nově budovanou komunikaci město zajišťuje. Cena pozemků je stanovena na 1000 Kč vč. DPH za m2, výměra se pohybuje od 704 do 1 295 m2.

Pro výstavbu na pozemcích jsou stanovena závazná i doporučená pravidla obsažená v manuálu zpracovaném společností RCNKSK architekti. Stanovují konkrétní pravidla pro typ, umístění i vzhled domů, pravidla musí budoucí stavebníci dodržet. Výhodou je to, že zástavba v místě bude stejnorodá, vznikne vzhledově příjemná zástavba s charakterem klasické ulice.

Pozemky město prodává za nákladovou cenu, jejich prodej je proto svázán řadou podmínek. V prvé řadě je na nich třeba vybudovat rodinné domy do 3 let od koupě a přenést si do nich trvalé bydliště. Do doby dokončení rodinného domu je zakázán přeprodej pozemku bez souhlasu města (město si zachovává předkupní právo). V případě nevybudování rodinného domu do 3 let od koupě má město právo požadovat vrácení pozemku za původní kupní cenu (cílem je, aby pozemky neležely ladem, ale aby se na nich stavělo).

Údaje o pozemcích aktuálně zapsané v katastru nemovitosti zatím neodpovídají budoucí parcelaci, je třeba vycházet z připojené mapy pozemků.

Seznam pozemků na prodej

Pozemky označená jako A01 až A15 jsou na prodej. Pozemky označené jako C01 až C03 budou na prodej až poté, co budou zastavěny pozemky A01 až A15. Tuto podmínku stanovila při tvorbě územního plánu města správa příslušné CHKO.

Podmínky pro výstavbu

Výstavba v lokalitě je regulována dvěma základními dokumenty: územním plánem města a územní studií Skalka. Formální požadavky těchto dvou předpisů shrnula společnost RCNKSK architekti do přehledného manuálu pro výstavbu, který obsahuje řadu vzorových řešení, schémat apod. 

Požadavky uvedené v manuálu jsou rozděleny na povinné a doporučené, což dává o jejich významu všeříkající informaci. Cílem všech těchto požadavků je zajistit vznik stejnorodé ulice, ve které nebude žádný z domů zásadním způsobem vybočovat. Dodržení požadavků manuálu rovněž usnadňuje stavebníkům další postup – dům navržený v souladu s manuálem by měl projít povolovacím řízením na stavebním úřadě „jako po másle“.

Podmínky pro prodej

Jak je uvedeno výše, cena 1000 Kč za m2 odpovídá nákladům, které město se zasíťováním pozemků má.

Prodej a kupní smlouvy jsou proto zatíženy následujícími podmínkami:
  • koupit je možné maximálně 1 pozemek na osobu,
  • kupující je povinen na pozemku do 3 let od koupě vybudovat rodinný dům,
  • kupující není oprávněn do vybudování rodinného domu pozemek převést (prodat, směnit, darovat) komukoliv jinému bez souhlasu města, výjimkou je zřízení zástavního práva vůči bance v souvislosti s hypotečním úvěrem, jištěno předkupním právem zapsaným do katastru nemovitostí,
  • v případě, že kupující na pozemku do 3 let rodinný dům nevybuduje, má město právo požadovat pozemek za totožných podmínek (cena) zpět, jištěno právem zpětné koupě zapsaným do katastru nemovitostí,
  • kupující je povinen si do vybudovaného rodinného domu přenést trvalé bydliště, jištěno smluvní pokutou ve výši 200 Kč na m2.

Pozemky C01 až C03 mají stanoveny odlišné podmínky vycházející z ustanovení územního plánu města, které budou průběžně zveřejňovány.

Další postup a důležité termíny

Důležité je rovněž uvést termíny, ve kterých bude město realizovat zasíťování jednotlivých pozemků. Dle aktuálního harmonogramu by stavby sítí měly začít na jaře 2022 a dokončeny v roce 2023.

Kontakt

  • +420 412 151 534
  • +420 737 448 331
  • skalka@ceska-kamenice.cz (preferujeme dotazy emailem)

Kontakty

Referent

referentka (pozemky ​- pronájem, prodej)

Referent

referentka (pozemky ​- pronájem, prodej; věcná břemena)

Místostarosta

Předseda Komise pro dopravu a bezpečnost