Výstražná lišta

Pozemky pro výstavbu rodinných domů

Všechny pozemky nabízené pro výstavbu RD naleznete v seznamu oceněných stavebních pozemků.

Některé pozemky, z již zmíněných, jsou zařazeny do elektronické aukce, především se jedná o obytnou lokalitu SKALKA.

Některé pozemky, z již zmíněných, jsou dále vyvěšeny na portále s-reality.

Záležitosti pozemků pro výstavbu rodinných domů se řídí platnými pravidly pro prodej pozemků z majetku města.

Kontakty

Referent

referentka (pozemky ​- pronájem, prodej)

Referent

referentka (pozemky ​- pronájem, prodej; věcná břemena)