Výstražná lišta

Plakátování na území města

Rada města schválila na svém zasedání dne 4. 3. 2019 usnesením číslo 175/5/RM/2019 tato pravidla, kterými stanoví způsob plakátování ve městě.

Plakátování provádí pracovníci Technického zařízení Města Česká Kamenice, plakáty se vylepují pouze na k tomu určené plochy (viz příloha č. 1).

Zájemci, kteří chtějí nechat vylepit své plakáty na území města, předají plakáty do podatelny Městského úřadu, kde vyplní žádanku (viz příloha č. 2) a výlep plakátů na podatelně rovnou uhradí (v hotovosti či platební kartou). V případě bezhotovostní platby vyplní na žádance fakturační údaje a výlep plakátů uhradí po obdržení faktury.

Následně zaměstnanci podatelny předají oproti podpisu Technickému zařízení Města Česká Kamenice plakáty (opatřené razítkem) včetně vyplněné a potvrzené žádanky. V případě bezhotovostní platby předají ještě kopii žádanky na finanční odbor, který zajistí fakturaci.

Vylepování se provádí jednou týdně. Jako výlepový den se stanoví středa, zájemci o plakátování předají plakáty včetně vyplněné žádanky nejpozději v úterý do 13.00 hodin.

Za výlep plakátů se platí dle následujícího ceníku

Formát plakátuCena za výlep 1 ks plakátu na dobu do 14 dnůCena za výlep 1 ks plakátu na dobu do 1 měsíce
A3, A4 a menší40,- + DPH (21 %)70,- + DPH (21 %)
A260,- + DPH (21 %)100,- + DPH (21 %)
Větší než A280,- + DPH (21 %)130,- + DPH (21 %)

Za výlep se platí

  • předem v hotovosti nebo platební kartou (nejpozději v úterý před výlepem do 13.00 hodin) na pokladně podatelny – přízemí
  • bezhotovostním převodem po obdržení faktury

 

Pro příspěvkové organizace města, spolky a dobrovolné sdružení občanů, které vyvíjejí svou činnost na území města, je výlep ZDARMA za předpokladu, že se jedná o propagaci neziskových akcí.

Město Česká Kamenice má k výlepu k dispozici celkem 16 výlepových míst.

Město si vyhrazuje právo odepřít výlep plakátů z důvodů, kdy by zveřejňovaný obsah odporoval dobrým mravům (diskriminační, rasistický motiv apod.).

Město nenese odpovědnost za poškození plakátů vlivem vandalismu nebo špatného počasí.

Plakáty, které nebudou vyvěšeny v souladu s těmito pravidly, budou odstraněny.

Schválením těchto pravidel plakátování se ruší dosavadní pravidla pro plakátování z 31. 1. 2012 (usnesení č. 57/2012) a dosavadní ceník za vylepování plakátů z března 2002.

V České Kamenice, dne 4. 3. 2019

Kontakty

Referent

Referentka (pracovnice podatelny)

Zastupitel

Zaměstnanec Městských služeb Česká Kamenice; člen povodňové komise; člen pracovní skupiny pro dopravu

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru vedení úřadu