Výstražná lišta

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr Česká Kamenice

Odpady a jejich odkládání ve sběrném dvoře (SD) řeší Obecně závazná vyhláška (OZV) města Česká Kamenice, která stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území města Česká Kamenice. Tato OZV byla schválena zastupitelstvem města dne 13. 12. 2023.

Provozovatel

Město Česká Kamenice

Příspěvková organizace: Městské služby Česká Kamenice

Sběrný dvůr Česká Kamenice

IČP: 1012662420
IČO: 00261220
Město Česká Kamenice
Se sídlem : Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

Obsluha sběrného dvora

Iva Mihová

Telefon : +420 724 283 276
E-mail: sd@ceska-kamenice.cz

Pokyny pro zákazníky sběrného dvora

 • Při vjezdu do SD zastavte vozidlo a nahlaste obsluze druh a množství odpadu
 • Dbejte pokynů obsluhy
 • Odvoz jakýchkoli předmětů ze SD je přísně zakázán
 • Ukládání odpadu na SD bez souhlasu obsluhy a mimo otevírací dobu SD je přísně zakázáno
 • V celém areálu SD platí zákaz kouření a vstupu s plamenem!
 

Do Sběrného dvora lze odevzdat

 • papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, textil
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • objemný komunální odpad
 • bioodpad
 • pneumatiky
 • stavební odpad
 • jedlé oleje
  • oddělený sběr jedlých tuků je důležitý z hlediska ochrany kanalizační sítě, neboť tuk v potrubí tuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání. Jedlé oleje a tuky ze smažení, fritování apod. proto nevylévejte do kuchyňských dřezů, ani do záchodových mís. Vychladlý olej slévejte do uzavíratelných plastových nádob odolných proti rozbití (ideálně do PET lahví), které po naplnění zdarma odevzdejte ve sběrném dvoře.
 • lepenku
 • eternit
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
 

Místo zpětného odběru použitých elektrozařízení, hračky, vybavení pro volný čas a sport

 • Velké domácí spotřebiče vč. chladniček
 • Malé domácí spotřebiče
 • Elektrické nářadí a nástroje
 • Trubicové a úsporné zářivky a výbojky
 • Televizory a PC monitory
 • Výpočetní a telekomunikační technika
 • Spotřební elektronika
 • Hračky, vybavení pro volný čas a sport
 • Baterie a akumulátory
 

Odpady a jejich odkládání ve sběrném dvoře (SD) řeší Obecně závazná vyhláška (OZV) města Česká Kamenice č.3/2021, která stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území města Česká Kamenice. Tato OZV byla schválena zastupitelstvem města dne 22. 12. 2021.

Trvale bydlící a vlastníci rekreačních objektů v České Kamenici a jejích místních částech, kteří řádně platí místní poplatek za komunální odpad, mohou do výše stanoveného limitu odložit do SD objemný odpad katalogové číslo 20 03 07 a to maximálně 400 kg na domácnost (rodinný dům, byt), rekreační objekt do výše maximálně 200 kg., v kalendářním roce ZDARMA. Po vyčerpání tohoto množství bude účtován poplatek dle aktuálního ceníku sběrného dvora a to 3,-Kč/kg. Obsluha SD je povinna prověřit trvalé bydliště původce odpadu a vést evidenci přijatého množství na konkrétní domácnost. Ostatní druhy odpadu, které nejsou zpoplatněny, mohou občané trvale bydlící a vlastníci rekreačních objektů v České Kamenici a jejích místních částech, kteří řádně platí místní poplatek za komunální odpad uložit zdarma.

Limit se nevztahuje na podnikatele a občany z jiných obcí, kteří budou jako doposud hradit poplatek za uložení odpadu dle platného ceníku SD platného od 21. 12. 2021.

Objemný odpad je takový odpad, který pro jeho rozměry nelze odkládat do běžných sběrných nádob – popelnic nebo kontejnerů, a který vzniká úklidem a vyklízením domů a bytových jednotek při rekonstrukci či pořízení nového vybavení. Tímto odpadem se rozumí například starý nábytek (skříně, křesla, židle, pohovky, postele, matrace, kuchyňské linky), podlahové krytiny (koberce, linolea, plovoucí podlaha), sanitární technika (umyvadla, výlevky, toalety), objemné lepenkové, skleněné, plastové a kovové obaly apod. Z tohoto odpadu musí být vytříděny využitelné, dále recyklované a nebezpečné složky.

Zpoplatněno je odložení

 • směsného stavebního a demoličního odpadu katalogové číslo 17 09 04 (2,50 Kč/kg)
 • staveb. materiálu obsahujícího azbest (eternit) katalogové číslo 17 06 05 (5,50 Kč/kg)
 • asfaltové směsi (IPA) katalogové číslo 17 03 02 (2,00 Kč/kg)
 • pneumatiky katalogové číslo 16 01 03 (5,00 Kč/kg)
 

Odpad, který chcete odložit do SD, musí být předem roztříděný (tzn., zvlášť objemný odpad, papír, PET láhve, nebezpečný odpad, sklo. Porcelánové nádobí, varné skleněné zapékací mísy, skleněné tepelně odolné konvičky nepatří do skla, nejdou recyklovat, patří do komunálního odpadu.

Pro sběr objemného odpadu – kat. číslo 200307 je stanoven limit pro bezplatný odběr

 • Max. 400 kg/rok pro domácnost či byt s trvalým bydlištěm – Č. Kamenice a přilehlé místní části.
 • Max. 200 kg/rok u rekreačních objektů – Č. Kamenice a přilehlé místní části.
 • Odpady nad stanovený limit budou zpoplatněny dle ceníku a to 3,- Kč/kg

Přílohy

O státních svátcích má Sběrný dvůr ZAVŘENO


Provozní doba

Pondělí  7:30 – 12:00, 12:30 – 14:30

Úterý  8:30 – 12:00, 12:30 – 17:00

Středa  7:30 – 12:00, 12:30 – 14:30

Čtvrtek  7:30 – 12:00, 12:30 – 14:30

Pátek  7:30 – 12:00, 12:30 – 13:30

Sobota  7:30 – 12:00

Kontakty

Zaměstnanec

Obsluha sběrného dvora Česká Kamenice

Zastupitel

Zaměstnanec Městských služeb Česká Kamenice; člen povodňové komise; člen pracovní skupiny pro dopravu