Výstražná lišta

/
/
Vybudování pavilonu pro dětské skupiny v MŠ Palackého

Vybudování pavilonu pro dětské skupiny v MŠ Palackého

STAV PROJEKTU:
Plánovaný
TÉMA PROJEKTU:
Školství a vzdělávání
Interiér pavilonu
Návrh interiéru pavilonu

ČR se potýká s nedostatkem služeb péče o malé děti. Nedostupnost a finanční náročnost služeb péče o malé děti je jednou z příčin, proč není využívána chudšími rodinami a rodinami ze sociálně znevýhodněného prostředí, což dále prohlubuje riziko sociálního vyloučení a menší připravenost dětí z tohoto prostředí na školní výuku. Cílem MPSV je proto zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v dětských skupinách, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Město Česká Kamenice se v rámci této podpory rozhodlo zřídit další kapacity míst pro nejmenší děti vybudováním nového pavilonu pro dětské skupiny v areálu MŠ Palackého. Veřejnost bude mít možnost získat více informací v rámci představení a veřejného projednání, které se uskuteční dne 27. 3. 2024 od 17 hodin v prostorách zahrady MŠ Palackého. Všichni občané jsou zváni blíže se seznámit s tímto projektem a rádi si vyslechneme i vaše názory.

Ing. Jaroslav Turnhöfer
– investiční referent ORIŽP

Projektová dokumentace: VÝKRESY