Výstražná lišta

/
Audit Family Friendly Community

Audit Family Friendly Community

Logo projektu AFFC

Město Česká Kamenice se od letošního roku zapojuje do prestižního projektu Audit Family Friendly Community (dále AFFC). Audit je původně rakouským projektem, který vznikl již v roce 2002 jako potřeba naslouchat skutečným potřebám občanů. Do České republiky jej nejdříve převzal v roce 2015 Jihomoravský kraj, který se stal národním realizátorem projektu, a od roku 2022 se rozšířil do Ústeckého kraje, který nabídl i naší obci možnost do tohoto projektu vstoupit.

Nyní se nacházíme v úvodní devítiměsíční části projektu. Za pomoci pracovní skupiny, jejíž členové mají reflektovat potřeby ideálně všech věkových skupin občanů, ale také všech životních cyklů života a rodiny včetně pohledu zaměstnavatelů, bude probíhat zaštítění projektu. Pracovní skupina se bude podílet na vytváření dotazníků pro občany tak, aby co nejlépe zachytila skutečný stav, na jehož základě pak může sestavit pro město cíle, jak tento stav zlepšovat a jakými způsoby tyto cíle bude naplňovat. Po ukončení úvodní části nás bude čekat tříleté období, kdy město bude za dohledu AFFC stanovené cíle naplňovat.

V součalogo Ústeckého krajesné době pracovní skupinu, která se bude projektu věnovat, sestavujeme a plánujeme setkání na prvním pracovním workshopu za účasti poradkyně projektu pro Ústecký kraj.

Protože je zaměření projektu mnohem širší, podrobnější informace o přínosech AFFC si můžete přečíst v odkazu: https://www.affc-uk.cz/cs/prinosy-pro-obec