PROGRAM
5. Zastupitelstva města ,
konající se dne 26.4.2023
od 17:00 hodin v v zasedací místnosti v čp.272

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 5. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
17:00
2. Schválení návrhu programu 5. zasedání ZM
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:05
3. Návrh na složení návrhové komise
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:06
4. Určení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:07
5.Připomínky k zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
17:08
6.Kontrola plnění úkolů ze 4. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Tajemník
17:09
7. Prodej pozemku - záměr (Z. a J. V.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:14
8. Prodej pozemku – záměr (F. Č.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:19
9. Prodej pozemku - záměr (H. V.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:24
10. Prodej pozemku - záměr (ŽOSKA CK s.r.o.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:29
11. Prodej pozemku – záměr (Mgr. T. H.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:34
12. Prodej pozemku - záměr (K. A.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:39
13. Prodej pozemku - záměr (O.R.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:44
14. Směna pozemků - záměr (P.J.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:49
15. Směna pozemků - záměr (J.M.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:54
16.Diskuse občanů
Předkládá: Starosta
17:59
17. Směna pozemků (P. a J.H.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:14
18. Revokace (zrušení) usnesení č. 65/3/ZM/2022 - obytná lokalita SKALKA (D. T.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:19
19. Revokace (zrušení) usnesení č. 735/25/ZM/2022 (S.M., D.M. a V.S.), prodej pozemku - obytná lokalita SKALKA (S. M. a D. M.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:24
20. Bezúplatný převod pozemků (Ústecký kraj – Speciální ZŠ Č.K.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:29
21. Majetkoprávní vypořádání (V. a B.K.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:34
22. Výkup pozemku (M. T.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:39
23. Výkup vydraženého pozemku - obytná lokalita SKALKA (L. a V.K.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:44
24. Prodej pozemku - obytná lokalita SKALKA (M. H. a K.P.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:49
25. Prodej pozemku - obytná lokalita SKALKA (M.Z.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:54
26. Prodej pozemku - obytná lokalita SKALKA (F. H.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:59
27. Prodej pozemků (Společenství vlastníků Sládkova 662)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
19:04
28. Prodej pozemků (A. K.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
19:09
29. Prodej pozemku (J. a P.V.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
19:14
30. Dotace z rozpočtu města - SPORT 2023
Předkládá: Ing. Dalibor Deutsch
Přizváni:
19:19
31. Dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 2023
Předkládá: Ing. Dalibor Deutsch
Přizváni:
19:24
32. Schválení investičního záměru Příloha č. 3 k realizaci akce - Obnova pomníku padlým v 1. Světové válce v České Kamenici
Předkládá: Ing. Dalibor Deutsch
Přizváni:
19:29
33. Schválení investičního záměru - Rekonstrukce a dostavba kina v České Kamenici
Předkládá: Ing. Dalibor Deutsch
Přizváni:
19:34
34. Návrh na členství města v APSS ČR
Předkládá: Mgr. Lukáš Herich, DiS.
Přizváni:
19:39
35. Zápis z jednání finančního výboru
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
Přizváni:
19:44
36. Zápis o jednání kontrolního výboru
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
Přizváni:
19:49
37. Informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 2/2023
Předkládá: Ing. Jitka Volfová
Přizváni:
19:54
38. Investiční úvěr - cashflow elektromobily
Předkládá: Ing. Jitka Volfová
Přizváni:
19:59
39. Jednací řád zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
20:09
40. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině DSaPS
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
20:14
41.Organizační záležitosti a různé
Předkládá: Tajemník
20:19
42.Diskuse
Předkládá: Starosta
20:24
43. Projednání připomínek a námětů vznesených na 5. zasedání ZM
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
20:39
44.Závěr
Předkládá: Starosta
20:44
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Za správnost: Ing. Vítězslav Vlček, MSc., tajemník MěÚ