PROGRAM
4. Zastupitelstva města ,
konající se dne 22.2.2023
od 17:00 hodin v v zasedací místnosti v čp.272

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 4. zasedání ZM
Předkládá: Starosta
17:00
2. Schválení návrhu programu 4. zasedání ZM
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:01
3. Návrh na složení návrhové komise
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:02
4. Určení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
17:03
5.Připomínky k zápisu z 3. zasedání ZM
Předkládá: Starosta
17:04
6.Kontrola plnění úkolů ze 3. zasedání ZM
Předkládá: Tajemník
17:09
7. Revokace usnesení č. 734/25/ZM/2022 (J. S.), prodej pozemku (F. H.) - obytná lokalita SKALKA
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:14
8. Prodej pozemků - záměr (S. P.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:19
9. Prodej pozemku - záměr (E. P.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:24
10. Prodej pozemku - záměr (P. B.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:29
11. Prodej pozemku - záměr (J. P. a P. D.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:34
12. Prodej pozemku - záměr (Z. a J. V.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:39
13. Prodej pozemků - záměr (A. K.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:44
14. Prodej pozemku - záměr (R. F. a L.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:49
15. Prodej pozemků - záměr (Ústecký kraj - Dětský domov)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
17:54
16.Diskuse občanů
Předkládá: Starosta
17:59
17. Prodej pozemku (M. N.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:14
18. Prodej pozemku (M. H.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:19
19. Prodej pozemku (S. R., S. D.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:24
20. Směna pozemků (H. M. x město)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:29
21. Směna pozemků (město x T. M.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:34
22. Bezúplatné nabytí pozemku (ÚZSVM)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:39
23. Úplatné nabytí nemovitosti - (H. L.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:44
24. Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě č. 12/2016 (Tenisový klub, z. s.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:49
25. Nabídka pozemků - k. ú. Líska
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:54
26. Výkup pozemku (V. Z.)
Předkládá: Jiří Šulc
Přizváni:
18:59
27. Výroční zpráva MěP za 2022
Předkládá: Martin Soukup
Přizváni:
19:04
28. Zpráva PČR 2022 - Srovnání nápadu počtu TČ OOP ČK
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
19:09
29. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 349/20-D
Předkládá: Ing. Jitka Volfová
Přizváni:
19:24
30. Informace o rozpočtovém opatření č. 9/2022
Předkládá: Ing. Jitka Volfová
Přizváni:
19:34
31. Zápis z jednání finančního výboru
Předkládá: Michal Kellner
Přizváni:
19:44
32. Místní strategie bezpečnosti silničního provozu na roky 2023 až 2030
Předkládá: Mgr. Jan Papajanovský
Přizváni:
19:49
33. Žádost o dotaci - památník veteránů a obětí všech válek - program 107290 MO ČR
Předkládá: Ing. Dalibor Deutsch
Přizváni:
19:54
34. Zápis Osadního výboru Filipov a Pekelský Důl
Předkládá: Bc. Lenka Švehlíková
Přizváni:
19:59
35. Poskytování příspěvků (stravenkový paušál) pro uvolněné zastupitele
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
20:04
36. OZV "noční klid"
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
20:09
37.Organizační záležitosti a různé
Předkládá: Tajemník
20:14
38.Diskuse
Předkládá: Starosta
20:19
39. Projednání připomínek a námětů vznesených na 4. zasedání ZM
Předkládá: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Přizváni:
20:34
40.Závěr
Předkládá: Starosta
20:39
Mgr. Jan Papajanovský
starosta
Za správnost: Ing. Vítězslav Vlček, MSc., tajemník MěÚ