Web je v testovacím režimu. Staré stránky najdete zde. Našli jste chybu? Napište nám!

/
Českokamenické noviny

Českokamenické noviny

Náhled ČK noviny 06-2023

Sdílejte s přáteli

Nejnovější číslo

Červen 2023

Vychází 1x měsíčně (1. týden každého měsíce)

Vydavatel: Město Česká Kamenice
Redakční rada ve složení: Mgr. Marcela Zemanová, Ph.D., Bc. Tomáš Horyna, Mgr. Yveta Kočová
Kontakt: noviny@ceska-kamenice.cz

Vydávání Českokamenických novin bylo povoleno Ministerstvem kultury ČR pod zn.: E12243
Aktualizace schválena Radou města dne 10.6. 2019

Archiv

Číslo vydání