Výstražná lišta

/
/
Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

Logo EPVe dnech 7. – 8. června 2024 proběhnou na území České republiky volby do Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu, že se nám volby potkají s naším hudebním festivalem KAMEN!CE, změnili jsme adresy volebních místností. Všichni voliči budou své hlasy odevzdávat v budově ZŠ T. G. Masaryka a gymnázia v ulici Palackého. Zde bude všech 5 volebních místností (5 volebních okrsků).

Věříme, že tato změna nezpůsobí žádné komplikace a vy přijdete odevzdat svůj hlas.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Lenka Švehlíková
– vedoucí Odboru vedení úřadu

Sdílejte článek:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkedinu
Poslat přes Whatsapp