Výstražná lišta

/
/
Dům kultury Česká Kamenice

Dům kultury Česká Kamenice

V Domě kultury se odehrává mnoho kulturních a společenských akcí města.

Volné prostory v budově Domu kultury je možné rezervovat pro pořádání vlastních akcí.

K tomu lze použít rezervační systém.

V prvním nadzemní podlaží momentálně sídlí odloučené pracoviště Odboru sociálních věcí.

Správcem budovy je Vlastimil FryblíkOdboru správy majetku města.

Organizace kulturních a společenských akcí má ve své gesci organizační složka města: Kultura a cestovní ruch.

Vedoucí org. složky Kultura a cestovní ruch: Ing. Anna Volfová

Kontakty

Zaměstnanec

správce budo​v Domu kultury ul. Komenského 288 a Komunitního centra nám. Míru ​272

Vedoucí organizace

Kultura a cestovní ruch