Výstražná lišta

/
/
ŘSD v České Kamenici letos zahájí dvě stavby

ŘSD v České Kamenici letos zahájí dvě stavby

Zpráva ŘSD

Plánované stavby ŘSD - mapky

Tento rok plánujeme zahájit v České Kamenici na silnici I/13 dvě stavby, které budou probíhat současně za částečné uzavírky. Jedna z nich řeší úpravu nevyhovující zatáčky v Pivovarské ulici a druhá rekonstrukci mostu ev. č. 13-092 přes řeku Kamenici. Na obě akce aktuálně probíhá příprava k zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Stavební práce budou na obou místech provedeny po polovinách a provoz bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení.

Úprava komunikace a chodníků v Pivovarské ulici
Během stavby dojde ke zvětšení poloměru nevyhovujícího směrového oblouku v křižovatce ulic Pivovarská a Štítného. Dále je předmětem stavby doplnění chodníku a přechodu pro chodce. Stavebně technický stav zdi byl vyhodnocen jako špatný a byla dopo­ručena její kompletní rekonstrukce. Součástí úpravy silnice I/13 v České Kamenici je také doplnění nového veřejného osvětlení přechodu pro chodce a nové části chodníku. Úprava silnice bude provedena ve třech etapách během 22 týdnů. Předpokládaná cena stavby je 7,5 mil. Kč bez DPH.

Rekonstrukce mostu přes řeku Kamenici
Stavba řeší náhradu stávajícího mostu, který je ve velmi špatném staveb­ně-technickém stavu, novým mostem. Stávající klenbová nosná konstrukce bude ponechána, poprsní zídky budou přezděny. Nad klenbou bude zhotovena nová železobetonová deska s koncovými příč­níky, do nichž budou vetknuty mikropiloty. Stávající lávky po obou stranách mostu, které jsou ve správě města Česká Kamenice, budou demolovány a nahrazeny novou konstrukcí, resp. chodníkem na pravostranné římse. Na začátku a konci úseku bude provedeno plynulé na­pojení na navazující úseky komunikace. Za mostem je vyřešeno napojení místní komunikace. Sjezd na pozemek vpravo před mostem je zachován. Předpokládaná cena stavby je 12,3 mil. Kč bez DPH.

Mgr. Dana Zikešová
– Tým komunikace
dana.zikesova@rsd.cz

Zdroj: https://kraje.rsd.cz/ustecky/v-ceske-kamenici-letos-zahajime-dve-stavby/

 

Sdílejte článek:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkedinu
Poslat přes Whatsapp